Tin tức

28/09/2021

Công ty TNHH Tư Vấn Đấu Tư và Xây Dựng Hòa Bình

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và xây dựng Hòa Bình (ICCO) là đơn vị kinh doanh, hạch toán độc lập, được thành lập theo Luật doanh nghiệp và chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 27/11/2003 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1800541049 do phòng Đăng ký Kinh doanh_Sở Kế họach và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp “đăng ký cấp lại lần 8 ngày 21 tháng 06 năm 2017”.